Inktober Freddy
Anthony rivero freddyinktober
Inktober Freddy

Freddy Krueger for Inktober.

More artwork
Anthony rivero hound b wAnthony rivero moleskinegirlflowinghair copyAnthony rivero wanderlei